1. Strona internetowa TOMINET.NET.PL prowadzona jest przez firmę TOMINET z siedzibą w Kórniku przy ul. Piaskowa 3
 2. Sprzedażą towarów zamówionym przez stronę internetową zajmuje się firma komputerowa tominet.net.pl znajdujący się w Kórniku.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Zawartość strony internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Klient wypełniający formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego – wybranego towaru.
 5. Zawarcie umowy następuje w momencie akceptacji przez firmę tominet.net.pl zamówienia do realizacji, jednak zmiana statusu zamówienia na „rozpoczęte” informuje jedynie klienta o odebraniu zamówienia przez sprzedawcę. Zamówienie można uznać za zaakceptowane do realizacji w przypadku kiedy klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub kiedy w zamówieniu status zostanie zmieniony na „czeka na klienta”, „oczekiwanie na przelew”.
 6. Ceny podane na stronie internetowej są rozróżnione w zależności od sposobu płatności. Prosimy klientów o wybieranie odpowiedniego poziomu cen dla którego przyporządkowana jest wybrana przez nich metoda płatności.
 7. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Cena w przypadku towaru wysyłanego do klienta kurierem zostanie powiększona o koszt wysyłki. Koszt ten jest każdorazowo podawany w czasie składania zamówienia i akceptowany przez klienta.
 9. Firma TOMINET przykłada szczególną staranność aby ceny podane na stronie internetowej odpowiadały rzeczywistości. Zastrzegamy sobie jednak prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku błędnego podania ceny (np. rażąco niskiej) na skutek błędu technicznego lub ludzkiego.
 10. Podczas składania zamówienia należy podać wszystkie wymagane dane odpowiadające rzeczywistości. Duże znaczenie posiada podanie prawidłowego numeru telefonu celem potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu i wprowadzenia ewentualnych korekt.
 11. O przyjęciu zamówienia klient informowany jest poprzez e-maila. Najczęściej poprzedza je weryfikacja telefoniczna.
 12. Klient posiada do wyboru odbiór zamówionego towaru w wybranym naszym sklepie www w ustalonym terminie lub przesłanie go kurierem do wskazanej lokalizacji w Polsce.
 13. W przypadku zamówienia towaru rzadko sprzedawanego lub sprowadzanego na specjalne zamówienie konieczne jest wpłacenie przez klienta opłaty rezerwacyjnej.
 14. Należność za zamówienie należy przelać po jego potwierdzeniu na rachunek bankowy podając numer zamówienia otrzymany po jego złożeniu.
 15. W przypadku braku towaru lub konieczności dłuższego oczekiwania na jego sprowadzenie klient zostanie poinformowany telefonicznie.
 16. Firma TOMINET przykłada szczególną staranność aby jak najszybciej zrealizować zamówienie złożone przez klienta.
 17. Do każdej paczki dodawany jest dokument dokumentujący sprzedaż: paragon fiskalny lub faktura VAT oraz wymagane prawem instrukcje i certyfikaty.
 18. Towary sprzedawane przez firmę TOMINET są wysokiej jakości. Są magazynowane i pakowane w warunkach zapewniających ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycznymi.
 19. Nasza firma zastrzega sobie prawo do przeprowadzania ograniczonych czasowo i ilościowo promocji wybranych towarów.
 20. Towary przedstawiane na stronie internetowej są objęte gwarancją (poza materiałami eksploatacyjnymi). Klient otrzyma dokument gwarancji – paragon czy fakturę. W zależności od specyfiki towaru będzie to gwarancja realizowana przez TOMINET lub tzw. gwarancja producenta gdzie wsparcie gwarancyjne oferuje bezpośrednio producent.
 21. Towar poddawany nieautoryzowanym przeróbkom lub mechanicznie uszkodzony przez klienta traci prawa gwarancyjne. Więcej szczegółów o procedurze składania gwarancji znajduje się w warunkach gwarancyjnych, którą otrzymuje klient przy zakupie.
 22. Firma TOMINET przykłada szczególną staranność aby opisy i specyfikacje towarów znajdujących się na stronie internetowej były jak najbardziej wierne, dokładne i aktualne. TOMINET nie odpowiada za ewentualne błędy i sugeruje kontakt z handlowcem w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.
 23. TOMINET stara się aby zamieszczone zdjęcia produktów przedstawiały dokładnie sprzedawany towar. Czasami jednak mogą one się w nieznaczny sposób różnić od oryginału. Intencją zamieszczenia tego typu zdjęć jest jedynie przybliżenie klientowi wyglądu oferowanego produktu.
 24. Możliwość zwrotu towaru zakupionego przez Internet w ciągu 10 dni od daty zakupu wg prawa dotyczy tylko konsumentów, czyli klientów indywidualnych. Możliwości zwrotu nie mają firmy oraz klienci dokonujący zakupów w ich imieniu. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 25. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
 26. W sytuacjach konfliktowych firma TOMINET będzie dążył do ich polubownego załatwienia. Gdy okaże się to niemożliwe spór będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby TOMINET
 27. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umów zawieranych z wykorzystaniem strony internetowej między klientami a firmą TOMINET Regulamin jest umiejscowiony w łatwo dostępnym miejscu na stronie internetowej oraz przytaczany w korespondencji potwierdzającej fakt złożenia zamówienia w formie linka do odpowiedniej witryny.
 28. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt kanałami komunikacji wymienionymi na stronie „Kontakt”.